MH2.gif
JA slide show

Історія

Підприємство вступило до експлуатації у 1989 році з проектною потужністю 80 тисяч тон солоду на рік. У 1997 році пройшло стадію акціонування. У 1998 році контрольний пакет акцій підприємства був викуплений скандинавським інвестором, компанією ББХ (BBH – Baltic Beverages Holding).
Рік 2004-ий для Славутського солодового заводу, найбільшого в Україні виробника солоду, відзначився приходом нового стратегічного інвестора – французької компанії „Суффле Груп” (Groupe Soufflet). Компанія, заснована ще у 1897 р., вже багато років поспіль займає провідні позиції на світовому ринку агропродукції. Її підприємства розташовані у Франції, Україні, Чехії, Сербії,, Угорщині, Румунії, Польщі, Росії, Казахстані тощо. Компанія „Суффле” є власником 24 солодових заводів у 9 країнах Світу і на сьогодні є одним з найбільших виробників солоду. Головними ж причинами рішення розвивати даний напрямок і на українських теренах стали величезний потенціал для вирощування пивоварного ячменю в Україні та динамічний розвиток пивоварного ринку.

2008 рік для “Славутського солодового заводу” став роком збільшення потужності виробництва солоду до 160 тисяч тон на рік за рахунок реалізації основних інвестиційних проектів по модернізації солодового корпусу та будівництву нової сушарки солоду. Важливою віхою стала сертифікація підприємства за стандартами ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, запроваджено систему харчової безпеки НАССР. Досягнуто значного зменшення енерговитрат завдяки застосуванню передових технологій, збільшення кількості продукції, що випускається за один виробничий цикл. Покращилась якість продукції завдяки ретельному відбору сировини через оновлену зернову лабораторію. Про якість славутського солоду красномовно свідчать імена компаній-споживачів: ПБК «Славутич», «Львівська пивоварня», пивоварні «Хайнекен», «Кастель», Ефес та інші.


У 2010-2012 роках було реалізовано ряд інвестиційних проектів, головною метою яких було вдосконалення систем управління технологічним обладнанням, його безпеки, зменшення потреби в енергоресурсах та покращення санітарно-гігієнічного стану.


У 2013 році проведено заміну та встановлення нового обладнання на очисних спорудах, що покращило якість стічних вод. Підприємство розпочало будівництво нової котельні, яка працюватиме на біологічних відходах власного виробництва. Це дасть можливість економії природного газу до 40% об'ємів його споживання. Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком її стратегічного інвестора - Групи Суффле (Франція), яка здійснює діяльність у галузі переробки сільськогосподарської продукції у країнах Східної та Західної Європи, Росії, Казахстану, Бразилії, зокрема забезпечує близько 10% світового виробництва солоду, що становить понад 2 млн. тон на рік.

У 2014 році введено в експлуатацію котельню по спалюванню біомаси, що складається із власних відходів. Цей енергозберігаючий проект дав можливість вистояти підприємству на протязі складного 2014 року, забезпечуючи суттєве ( на 40%) зменшення споживання природного газу, а також призведе до суттєвого економічного ефекту в найближчому майбутньому. Окрім цього реалізована низка проектів по вдосконаленню системи підготовки ячменю пивоварного до процесів виробництва солоду, реконструйоване сортувальне обладнання.

У 2016 році завершено першу чергу реконструкції ящиків солодорощення з використанням нержавіючих матеріалів, що дозволило повністю задовольнити вимоги споживачів згідно стандартів НАССР. Підприємство успішно підтвердило сертифікацію за стандартами ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 міжнародній компанії Бюро Верітас. Впровадження ряду енергозберігаючих інвестиційних проектів, зокрема заміна вентиляторів на ящиках солодорощення, дало можливість отримати сертифікат ISO 50001.

За рішенням Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2017 року Товариство змінило організаційно-правову форму та з 5 травня 2017 року стало називатись Приватне акціонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД".

У 2019 році підприємство відзначило свій 30-річний ювілей. Значними подіями року були введення в експлуатацію другої лінії відвантаження солоду та потужної станції знезалізнення та водопідготовки до рівня питної води відповідно до вимог провідних пивоварних компаній.

У кiнцi 2021 року Група Суффле завершила процес злиття з французьким потужним агрокооперативом INVIVO, що в майбутньому має на метi вивести солодове виробництво компанiї на лiдируючi позицiї на свiтовому ринку. Враховуючи вказаний факт, очiкується стабiльний розвиток та зростання господарського потенцiалу Товариства.